Odstoupení od smlouvy


Adresa prodávajícího:
abix.cz


Stolářská 491


68801  Uherský Brod
Adresa kupujícího:


doplňte prosím Vaše jméno a adresu

Věc: Odstoupení od smlouvy


Podepsaný jméno a příjmení kupujícího odstupuji od smlouvy č. uveďte prosím číslo objednávky uzavřené se společností Emako, s. r.o. v souladu s ust. § 12 odst. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů ve lhůtě do 7 pracovních dnech od převzetí zboží, který byl převzat dne uveďte datum v uveďte místo


Důvod odstoupení od smlouvy: neuvádím / případně můžete uvést pomoci nám tak ke zlepšení našich služeb


Peněžní prostředky žádám vrátit v hotovosti / na číslo účtu *: uveďte prosím Vaše číslo účtu

* Nehodící se škrtněte (vrácení zboží v hotovosti je možné pouze při osobním vrácení zboží)


Za kladné vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji.


S pozdravem


Vaše jméno a příjmení